KALİTE POLİTİKAMIZ


Etik değerleri ön planda tutarak müşteri ihtiyaçlarını, hızlı, güvenilir ve devamlı halde en üst seviye ürün ve hizmet kalitesi ile karşılayarak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak, Sektörel ve teknolojik yenilikleri çalışanlarımızın katılımı ile tüm üretim süreçlerine uyarlamak, Marka değerini korumak, "En değerli sermaye çalışandır" yaklaşımı ile çalışanların motivasyonunu ve memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak.

ISG yönetmelikleri kapsamında İş ve çevre güvenliğini en üst seviyede tutarak iş kazaları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için sürekli ve planlı eğitim, mesleki farkındalık ve bireysel gelişimi arttıracak ve sürekliliğini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, Güvenli çalışma ortamı ve üretim tesisleri oluşturarak gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak.

Çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitimler düzenlemek, Üretimsel atıkların geri dönüşümünü sağlamak veya en aza indirmek.

Doğal Kaynak kullanım verimini arttırarak, fazla kullanımı ve israfı engellemek.

Ülke ekonomisinin gelişmesi hususunda üretici sorumluluklarının harfiyen yerine getirilmesini sağlamak. 

Toplumsal sorumluluk konularında her zaman ön planda ve örnek olmayı hedeflemek.